top of page
about_us_4_leisure.jpg

Våra värderingar

           Vad är viktigt för oss

                Proffisionella  

Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är väl förberedda och ser till att vi har rätt kompetens för uppgiften. Vi är inriktade på att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt.

                  Redeliga

 Vi tummar inte på våra värderingar eller de ramar som lagar, regler och etiska riktlinjer anger.

                Entusiastiska

 Vi är engagerade i det vi gör och söker värdeskapande lösningar för alla inblandade parter. Vi tror att goda lösningar skapas när våra anställda och partners har kul på jobbet.

                  Banbrytande 

Vi är nyfikna och öppna för att utmana invanda tankesätt. Vi uppmanar våra medarbetare tänka annorlunda och söka nya sätt att lösa problem och utföra våra uppgifter.

                      Policy

Precis som att vi ställer mycket höga krav på oss själva som leverantörer till våra kunder, så ställer vi lika höga krav beställare. Detta är krav som gäller kvalité, miljö, arbetsmiljö, ordning och reda samt hur vi agerar inom bolagen och gentemot mot våra kunder och samarbetspartners. Områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalité är nyckelord och något som vi värderar högt inom RS Consulting I Mälardalen AB.

 

Vi vill vara bäst och det kräver att alla vi arbetar med strävar mot samma håll, oavsett om du är medarbetare, underentreprenör, affärspartner eller leverantör. För oss är det viktigt att du stöder våra värderingar och uppförandekod.

                      Miljö

 Vi prioriterar miljön i alla led inom bolaget. För att vi ska vara ett framstående företag inom miljöarbetet så behöver du som beställare och affärspartner även vara med och dela vår ambition och följa alla de miljökrav som vi arbetar efter. Vi arbetar för ett hållbart byggande och hållbart samhälle, samt är med och utvecklar morgondagens gröna lösningar.

Arbetsmiljö och säkerhet

Det är viktigt att alla våra medarbetare trivs, känner respekt för varandra och har roligt på arbetet. Du ska kunna känna dig trygg när du som medarbetare, underleverantör eller beställare arbetar med oss inom RS Consulting I Mälardalen AB. Vi arbetar förebyggande för att alla ska kunna komma hem efter arbetet med liv och hälsa i behåll, därför är det så viktigt att ni följer alla våra allmänna ordnings- och skyddsregler när du arbetar inom RS Consulting I Mälardalen AB

- project consultant - projektledare bygg - Platschef Arbetsledning - Flygbilder - project manager

bottom of page