Tjänster som vi även kan erbjuda.

Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning
Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas.
Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet.

Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen.
Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.
Vår tjänster inom projekt- och byggledning omfattar:
Med hjälp av ett team av erfarna proffs möter våra strategiska tjänster behoven hos alla typer och storlekar av klienter - från små företag till stora företag - och levererar varaktiga förändringar med mätbar tillväxt. Vänligen kontakta oss idag för att lära dig hur VI kan hjälpa din framtida framgång.

20210601_131438.jpg
20210526_125701.jpg
DJI_0044.JPG

Privat

Privat

Vårt breda utbud av maskiner och transportfordon, utrustade med ett stort antal olika tillbehör ger oss unika möjligheter att lösa just ditt projekt.

- Tomtplanering
- Grävning för dagvatten & avlopp
- Tomtplanering
- Flakuthyrning
- Stenspräckning
- Nytja ROT-avdraget

Finplanering

Vi hjälper dig att planera din trädgård. Boka i tid!

- Ring för offert och tillgänglighet
- Plattläggning
- Murar
- Asfaltering
- Stängsel & staket
- Gjutning av betong
- Armering och formning
- Gräsmattor
- Plantering av buskar, träd och häckar

Grävning samt rivningsarbeten

Grävning för dagvatten och avlopp.

- Gratis offert
- Grov- och/eller finplanering
- Grävning för avlopp
- Grävning för dagvatten
- Grävning för fiber