top of page

RS Consulting AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 2001

Alla våra medarbetare är mycket kompetenta och vi är glada över att ha så många duktiga medarbetare hos oss. 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Business Meeting

Projektledning för bygg & anläggning

Projektledning:

Fullständig projektledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ett fullständigt helhetsansvar för projektgenomförandet.

 • Vi ser till att beställarens krav uppfylls.

 • Effektivisering av byggprocessen, rätt folk på rätt plats.

 • Upprättande av betalningsplaner.

 • Kontroll samt upprättande av ÄTA-arbeten, inkl ekonomimöten med beställare.

 • Regelbundna Byggmöten med Beställare.

 • Upprättande av tidplaner.

 • Upprättande av KMA-handlingar.

 • Regelbunden rapportering av det ekonomiska och produktionsmässiga läget.

Open Laptop

RS Consulting AB Services

Med stöd av ett team av erfarna proffs, möter våra strategiska tjänster behoven hos alla typer och storlekar av kunder - från små startups till stora företag - och levererar bestående förändringar med mätbar tillväxt. Vänligen kontakta oss idag för att lära dig hur RS Consulting AB kan hjälpa din framtida framgång.

 • Arbetsledning av bygg, mark och anläggningsprojekt.

 • Detta innebär att vi arbetsleder och tar fullständigt ansvar för allt som innefattar den dagliga driften av det projektområde vi har i uppdrag att arbetsleda.

 • Beställning av material & maskiner

 • Upprättande av tidplaner & uppföljning.

 • Upprättande av KMA-handlingar.

 • Regelbunden rapportering till projektledning

 • RS har personal med erfarenhet och behörigheter för mängder av olika uppdrag inom mark, bygg och anläggning. Så som tex betong klass 2 och klass 1 behörigheter mm.

Business Meeting
bottom of page