Platsledning & Byggledning

Entreprenader Flygbilder

Vi utför allt inom bygg!

RS Markkonsult AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 2001 .

Alla våra medarbetare är mycket kompetenta och vi är glada över att ha så många duktiga medarbetare hos oss. 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Business Meeting
 
Open Laptop

RS Markkonsult AB Welcomes You

Projektledning för bygg & anläggning

Projektledning:

Fullständig projektledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ett fullständigt helhetsansvar för projektgenomförandet.

 • Vi ser till att beställarens krav uppfylls.

 • Effektivisering av byggprocessen, rätt folk på rätt plats.

 • Upprättande av betalningsplaner.

 • Kontroll samt upprättande av ÄTA-arbeten, inkl ekonomimöten med beställare.

 • Regelbundna Byggmöten med Beställare.

 • Upprättande av tidplaner.

 • Upprättande av KMA-handlingar.

 • Regelbunden rapportering av det ekonomiska och produktionsmässiga läget.

 

RS Markkonsult AB Services

Backed by a team of experienced professionals, our strategic services meet the needs of all types and sizes of clients - from small startups to large firms - and deliver lasting changes with measurable growth. Please get in touch with us today to learn how RS Markkonsult AB can help your future success.

Arbetsledning

 • Arbetsledning av bygg, mark och anläggningsprojekt.

 • Detta innebär att vi arbetsleder och tar fullständigt ansvar för allt som innefattar den dagliga driften av det projektområde vi har i uppdrag att arbetsleda.

 • Beställning av material & maskiner

 • Upprättande av tidplaner & uppföljning.

 • Upprättande av KMA-handlingar.

 • Regelbunden rapportering till projektledning

 • RS har personal med erfarenhet och behörigheter för mängder av olika uppdrag inom mark, bygg och anläggning. Så som tex betong klass 2 och klass 1 behörigheter mm.

Business Meeting

Utsättning

Nogranna och effektiva utsättare

RS har erfarna utsättare som utför alla sorters mätuppdrag. Vi använder oss av modern utrustning som är servad & uppdaterad enligt tillverkarens föreskrifter samt ett väl genomarbetat egenkontrollsystem vilket minskar risken för att fel uppstår. Vi utför allt från mindre utsättningar/inmätningar till en helhetstjänst för hela entreprenaden.

Vi kan erbjuda följande utsättningstjänster:

 • Granskning och kontroll av utsättningshandlingar

 • Redigering av filer

 • Utsättning

 • Inmätning

 • Upprättande av egenkontroller

 • Relationshandlingar

 • Planering av utsättning och inmätning tillsammans med platsledning så att bygget aldrig står stilla

 • Mängdningar

 • Volymberäkningar

 • 3D-modeller

 • Utsättningslag till storbyggen

Behöver ni hjälp med utsättning inmätning eller vill ha en offert Kontakta oss!

 • Kontakta Oss

Brainstorming

Arbetsmiljö BAS P & U

Arbetsmiljö BAS P & U

RS har erfarna konsulter inom arbetsmiljöarbete. Vi har agerat BAS P och BAS U i många olika projekt. Vi har utbildning och certifiering inom området. Nedan kommer några exempel på arbeten vi kan hjälpa till med:

 • Upprätta arbetsmiljöplan

 • Hålla i eller gå med på skyddsronder

 • Rådgivning gällande arbetsmiljöarbete

 • Hjälpa beställare att övervaka entreprenörens arbetsmiljöarbete

 • Agera BAS P eller BAS U i projekt

Kontakta oss om ni behöver hjälp med arbetsmiljöarbetet.

Business Meeting